Quạt bình B3 24VDC


  • Thương hiệu: Vạn Đức
  • Mã sản phẩm: VBDRO131119U05
  • Tình trạng: 5
Số lượng