Phích thử bóng đèn


  • Thương hiệu: Vạn Đức
  • Mã sản phẩm: ADGO070720KC50
  • Tình trạng: 25
Số lượng

Phích thử bóng đèn dây tóc, thử liền mạch dây điện