CB cóc Sopoka


  • Thương hiệu: Vạn Đức
  • Mã sản phẩm: SP000219
  • Tình trạng: 80
Số lượng

CB Sopoka loại HCB-XX(W) 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A