Bóng cầu chì sứ 16A


  • Thương hiệu: Vạn Đức
  • Mã sản phẩm: SP000204
  • Tình trạng: 50
Số lượng

Dùng thay thế cầu chì các thiết bị điện âm tường, giả âm có thiết kế tương tự.