Chính sách bảo hành/bảo trì

Khách hàng gửi sản phẩm lỗi tại cửa hàng, kèm theo thông tin liên lạc để báo lỗi, cũng như chi tiết, giá sửa, phương thức gửi bảo hành về trạm bảo hành ủy quyền.

A. Bảo hành sản phẩm:

- Tất cả sản phẩm được hỗ trợ bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất, nhà phân phối. Cụ thể từng sản phẩm xem thêm mục thông tin hoặc liên hệ chúng tôi.

- Hướng dẫn đăng ký bảo hành sản phẩm với nhà sản xuất (sau khi hết thời gian đổi trả). Gửi sản phẩm về trạm bảo hành ủy quyền. Trả lại khi nhận được hàng.

- Đổi mới sản phẩm khác nếu bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất trong thời gian đổi sản phẩm (có hoặc không bảo hành).

- Các sản phẩm không được bảo hành sẽ hỗ trợ thay thế, sửa miễn phí công và linh kiện ít giá trị (Hết thời gian đổi, trả).

B. Bảo trì, sửa sản phẩm:

- Tất cả sản phẩm mua tại cửa hàng có tem được hỗ trợ bảo trì, sửa miễn phí công. Chỉ  tính linh phụ kiện thay thế.

- Sản phẩm buộc gửi về nhà sản xuất chỉ tính phí vận chuyển + phí sửa, thay linh kiện từ nhà sản xuất đó.

C. Hỗ trợ khác:

- Đặt mua phụ kiện thay thế cho sản phẩm từ nhà sản xuất.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi.